Eierskifte eller skifte av leier, Hjemkraft (Strøm)

Vedlagt er skjema vedrørende eierskifte eller skifte av leier som skal sendes til nettleverandør av strøm, Hjemkraft: Klikk her.

Strømavregningen (faktisk sett mot a-konto betalingene) gjøres årlig og legges til grunn for fakturering/tilgodebetaling fra vår leverandør (Hjemkraft). Det er derfor viktig at dette skjemaet sendes direkte til leverandøren (adresse på skjemaet som er vedlagt ovenfor) slik at avregningen og beløpet blir korrekt mellom den tidligere og nye eieren/leietakeren.