Kontakt

Borettslaget Friis’ gate 6
Friis’ gate 6,
o187 Oslo

Fakturaadresse:
Borettslaget Friisgate 6,
c/o Fakturamottak USBL,
Postboks 4391 Vika, 8606 Mo
Org.nummer: 948 301 377

Vaktmester
Gamle Oslo Servicesentral (GOS) – tlf: 23 30 11 50
Heimdalsgata 36, 0578 Oslo
post@gos.no
www.gos.no

Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL Oslo – tlf: 08725
Besøksadresse:
Arbeidersamfunnets plass 1, 0028 Oslo
Postadresse:
Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo
usbl@usbl.no
www.usbl.no

Styret

Styret i borettslaget er valgt på generalforsamlingen som avholdes hvert år (mai).
Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen og valget er fordelt slik at
ikke hele styret skal velges på nytt hvert år.
Nedenfor finner du en generell presentasjon av det fungerende styret.

Styret 2017

Styreleder
Thao Nguyen
styreleder@friisgate6.no
Tlf: 91 68 71 05

Styremedlem
Mats Brekke
styret@friisgate6.no
Tlf: 97 72 20 72

Styremedlem
Henning Harholt
styret@friisgate6.no
Tlf: 97 71 69 97

Styremedlem
Hilde Krogh
styret@friisgate6.no
Tlf: 97 18 42 38

Varamedlem
Astrid Loraas

Varamedlem
Hazel Campbell Vik

Varamedlem
Tone Strand Muss

Varamedlem
William H. Sveinbjørnsson

Komitéer 2017

Dugnadskomité
Astrid Loraas
Tore Vik/William H. Sveinbjørnsson

Valgkomité
Tone Strand Muss
William H. Sveinbjørnsson

Festkomité

Representant i Nedre Tøyen Garasjesameie

Jon Aga

Fellesmiddager

Tirsdagsgruppa

Fredagsgruppa

Tilbakemelding/Melding til styret

Gjennom skjemaet har du muligheten til å fortelle oss hva du synes om denne nettsiden eller gi dine meninger og tanker om sameiet.

* indicates required field