Publikasjoner/presse vedr FG6

I denne seksjonen vil det legges ut gamle og nye avisutklipp/publikasjoner som omtaler borettslaget vårt:

Avisutklipp:

Aftenposten Aften, 24. januar 1990: Bolig med no’ attåt 

Dagbladet, 6. juli 1993: Albuerom, hjerterom og fellesrom

Vårt land, 3. juni 1994: Boform med hjerterom

Publikasjoner:

Århundrets norske boligprosjekter, 2000:
En presentasjon av borettslaget hentet fra databasen Boligprosjekter i Norge  som viser norske boligprosjekter bygd det siste århundret fra 1900 til 2000, et samarbeid mellom Husbanken, Norsk Arkitekturmuseum og Norske Boligbyggerlag. Kriteriet for utvelgelse av prosjektene var; spesielt gode prosjekter funksjonelt og arkitektonisk, representative/typiske prosjekter for de ulike periodene , og kulturhistorisk epokegjørende prosjekter. Materialet er trykt i ”Århundrets norske boligprosjekter” og kan kjøpes ved henvendelse til Norsk Arkitekturmuseum (last ned PDF)

Opprinnelig Prospekt for FG6 (1987)

Vedlagt er noen sider fra det opprinnelige prospektet for FG6 fra 1987 (last ned PDF)
Dette vil for øvrig skannes i sin helhet og vedlegges ved en senere anledning.

Hvis du har noen gamle eller nyere utklipp/publikasjoner du syns vi skal ha oppe på websiden, skann disse inn i PDF og send det i en e-post til styret