Kontakt

Borettslaget Friis’ gate 6
Friis’ gate 6,
o187 Oslo

Fakturaadresse:
Borettslaget Friisgate 6,
c/o Fakturamottak USBL,
Postboks 4391 Vika, 8606 Mo
Org.nummer: 948 301 377

Vaktmester
Gamle Oslo Servicesentral (GOS) – tlf: 23 30 11 50
Heimdalsgata 36, 0578 Oslo
post@gos.no
www.gos.no

Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL Oslo – tlf: 08725
Besøksadresse:
Arbeidersamfunnets plass 1, 0028 Oslo
Postadresse:
Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo
usbl@usbl.no
www.usbl.no

Styret

Styret i borettslaget er valgt på generalforsamlingen som avholdes hvert år (mai).
Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen og valget er fordelt slik at
ikke hele styret skal velges på nytt hvert år.

Styret 2021

Styreleder
Anne Cathrine Ingulstad Aga
styreleder@friisgate6.no
Tlf: 48 88 64 77

Styremedlem
Rønnaug Hartz
styret@friisgate6.no
Tlf: 41 46 92 56

Styremedlem
Hilde Krogh
styret@friisgate6.no
Tlf: 97 18 42 38

Styremedlem
Joakim Hanssen Lund
styret@friisgate6.no
Tlf: 48 25 17 30

Varamedlem
Ømer Ilker Tarald Slettevold Dursun

Varamedlem
Henning Harholt

Varamedlem
Kjersti Thao Nguyen

Varamedlem
Eva Bonsaksen

Representant i Nedre Tøyen Garasjesameie

Jon Aga