Diverse

Hilde Krogh deltok 6-9. mai 2010 på Kollektivhuskonferansen i Stockholm som representant fra FG6. Hun lagde i den forbindelse et notat som oppsummerte hennes erfaringer på konferansen. ”I følge invitasjonen hadde konferansen som mål å gi boligforetak, aktivister, politikere og forskere mulighet til å treffes, utveksle erfaringer og inspireres av ulike former for bofellesskap. Videre skulle konferansen bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet rundt temaet kollektivhus og bofellesskap.” Klikk her for å lese Hildes notat [[link til DOC1]].